Prestatiedruk. Geldproblemen. Gebrek aan aandacht van thuis.

Scholieren lijken steeds vaker te maken krijgen met complexe problemen. Zo kan een drukke thuissituatie voor veel stress en onrust zorgen. Bijvoorbeeld bij jongeren uit 1-oudergezinnen die voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen. Maar ook geldproblemen, een hoge prestatiedruk of gebrek aan aandacht van thuis kan noodlottig zijn voor scholieren. En de coronatijd heeft hier misschien nog wel een schepje bovenop gedaan.

Dit soort stresssituaties kunnen zo maar leiden ze tot een opeenstapeling van problemen, met leerachterstanden en vervroegde schoolverlating tot gevolg.

Deze scholieren hebben vaak geen degelijk sociaal netwerk dat steun biedt, maar hebben wel extra zorg en begeleiding nodig. Docenten ontbreekt het vaak aan tijd. Ook hebben zij de specialistische kennis en ervaring die nodig is om deze leerlingen concreet te helpen, vaak niet in huis.

Ervaringen zijn de beste leerschool

Onze aanpak is gericht op de mogelijkheden en kansen die jongeren hebben. Met onze trainingen willen we ze bewust laten worden dat ze een keuze hebben en ze laten ervaren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. 

Wat net zo belangrijk is, is dat trainen ook leuk is. Onze groepstrainingen hebben daarom altijd een sportief karakter en zijn gebaseerd op leren van ervaringen. We gaan uit van de belevingswereld en gedrag van de jongeren en gebruiken situaties uit het dagelijks leven. 

In een veilige omgeving behandelen we concrete onderwerpen waar ze mee worstelen en prikkelen we ze met vragen als: 

  • Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen? 
  • Wie wil jij over 5 jaar zijn? 

Dapowerkt. Echt.

Uit ervaring, maar ook uit wat we terugkrijgen van jongeren, weten we dat onze aanpak werkt. We spreken hun taal en begrijpen waar ze vandaan komen. De scholieren ervaren dat ze er niet alleen voor staan en hebben plezier tijdens de training. Tegelijkertijd worden ze uitgedaagd om na te denken over hun rol in de groep en in de maatschappij. Ze ontdekken wat hun talenten zijn en wat ze ermee kunnen. Hierdoor begrijpen ze hun eigen gedrag en frustraties beter en dat helpt ze om hun eigen keuzes te maken.

Wat doen we

Een training bestaat meestal uit een serie bijeenkomsten waarbij steeds een ander thema centraal staat. We behandelen onderwerpen als: grenzen, mindset, identiteit, doorzettingsvermogen, grensoverschrijdend gedrag of organiseren. Door de jongeren actief te betrekken, groeit hun zelfvertrouwen en beseffen ze dat ze zelf de lead hebben als het gaat om hun kwaliteiten en drijfveren.

Onze trainers:

  • Spreken de taal van de jongeren en worden gezien als rolmodel;

  • Zijn pedagogisch opgeleid, getraind als sportbegeleiders en geschoolde straatcoaches;

  • Voelen de essentie om jongeren te motiveren en begeleiden, gevoed door eigen ervaring

  • Kiezen altijd voor een sportieve insteek;

  • Vergroten wederzijds begrip tussen docent en student en zorgen voor rust.

Bij het ontwikkelen van een training kijken we naar je doelen en wensen en wat praktisch haalbaar is. Daarom zijn onze voorstellen altijd maatwerk.

Wil je weten wat we voor jouw school kunnen betekenen? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Trainingen voor kinderen t/m groep 8

Ook verzorgen we sportieve programma’s voor basisschoolkinderen tot en met groep 8. In een speelse en veilige omgeving leren ze hoe ze op een positieve en prettige manier met elkaar kunnen omgaan.

Neem contact op

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.