Begeleider passend onderwijs

Als begeleider passend onderwijs bij Dapowerkt streven we naar inclusief onderwijs, waar elke leerling de kans krijgt om te bloeien. We richten ons op individuele behoeften, bieden ondersteuning aan leerlingen met diverse achtergronden en creëren een leeromgeving waarin iedereen kan gedijen. Samen met scholen bouwen we aan gepersonaliseerd onderwijs voor een succesvolle leerervaring. Lees onderstaan hoe wij dat aanpakken:

Wanneer de uitdaging zich vooral voordoet op het niveau van individuele leerlingen die moeite hebben met hun integratie in de groep, voorzien wij op maat gemaakte begeleiding binnen het onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een leerling die op een negatieve manier aandacht zoekt, zich niet aan afspraken houdt, weerstand biedt tegen de aanwijzingen van de leerkracht, of te maken heeft met concentratie- en leerproblemen.

Als experts in gedrag observeren wij de klas zorgvuldig en analyseren we de dieperliggende oorzaken van het gedrag. In samenwerking met zowel de ouders als de intern begeleider stellen we een op maat gemaakt advies op. Ons streven is gericht op praktische oplossingen, zoals het invoeren van meer structuur, het aanmoedigen van een actievere houding bij de leerling, of het bewust maken van een kind van zijn eigen gedrag en de reacties daarop van anderen.