Suggestie of klacht?

Heeft u een suggestie of klacht over onze dienstverlening, laat het ons alsjeblieft weten. Want met uw inbreng kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en met bevredigende oplossingen komen. We werken continu aan de ontwikkeling en verbetering van onze zorg en dienstverlening.

Hoe kunt u een suggestie of klacht indienen?

U heeft de mogelijkheid om uw suggestie of klacht direct te melden aan de desbetreffende begeleider, of u kunt gebruikmaken van het onderstaande klachtenformulier. Indien gewenst, is het ook toegestaan om anoniem een melding te doen. In het geval van minderjarigen dienen de ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers de klacht in te dienen. Via onderstaand formulier kunt u de suggestie of klacht aan ons doorgeven. Wilt u liever direct contact, bel ons dan op 06-12172433. Dapowerkt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Onvrede melden

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

We streven ernaar om uw klacht intern zo goed mogelijk op te lossen. Mocht u echter niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de klachtencommissie van erisietsmisgegaan.nl. Een medewerker van erisietsmisgegaan.nl zal proberen uw klacht te verhelpen door middel van informatie en advies, en kan u indien nodig in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris kan als bemiddelaar dienen tussen u en ons, zodat we gezamenlijk tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

U kunt erisietsmisgegaan.nl bereiken door te bellen naar 035-2031585 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of door een e-mail te sturen naar info@erisietsmisgegaan.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.erisietsmisgegaan.nl.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, biedt erisietsmisgegaan.nl ook een erkende geschillencommissie. Uw klacht wordt dan beschouwd als een geschil, waarbij een onpartijdige en deskundige commissie een bindende uitspraak zal doen. Dit betekent dat zowel u als wij zich aan de uitspraak moeten houden, zonder de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op: www.erisietsmisgegaan.nl.

Klachtenformulier

"*" indicates required fields

Naam
Email*

Om reactie op jouw suggestie of klacht te kunnen geven verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat je rechten zijn.