Schaduwbegeleiding

Een schaduwbegeleider in het basisonderwijs ondersteunt leerlingen met extra behoeften door nauw samen te werken met de leerkracht. Onze begeleiders vervullen diverse taken en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de leerlingen optimaal kunnen presteren. Hieronder leest u welke ondersteuning onze schaduwbegeleiders kunnen bieden:

Bij Dapowerkt bieden we schaduwbegeleiding als een essentiële dienst voor kinderen in het basisonderwijs. Schaduwbegeleiding houdt in dat een kind individuele ondersteuning ontvangt in de klas, gericht op het bevorderen van zelfstandig functioneren binnen het onderwijssysteem. Deze vorm van begeleiding is vooral waardevol voor kinderen die moeite hebben met zelfstandig of in groepsverband les te ontvangen en te verwerken. Onze schaduwbegeleiders zijn er om te helpen waar nodig, terwijl ze tegelijkertijd werken aan het ontwikkelen van vaardigheden die het kind (nog) niet beheerst.

Een school zou kunnen kiezen voor schaduwbegeleiding van Dapowerkt wanneer ze merken dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om succesvol te integreren en te participeren in het reguliere klaslokaal. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor kinderen die internaliserend of externaliserend gedrag vertonen of specifieke leeruitdagingen hebben.

Bij Dapowerkt beginnen we met een zorgvuldige intake om de behoeften van de leerling te begrijpen. Vervolgens zoeken we de juiste schaduwbegeleider die past bij de specifieke behoeften en situatie van de leerling. Dit maatwerk benadrukt onze commitment om elk kind te voorzien van de best mogelijke ondersteuning.

We werken nauw samen met opdrachtgevers, ouders en intern begeleiders om doelgerichte plannen op te stellen. Deze plannen zijn gericht op het stapsgewijs ontwikkelen en versterken van vaardigheden, met als uiteindelijk doel het kind zelfstandig te laten functioneren in het onderwijs. Onze benadering is altijd persoonlijk, betrokken en afgestemd op de unieke situatie van elke leerling en zijn of haar onderwijsomgeving.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Bij Dapowerkt beginnen we met een grondige intake om de specifieke behoeften van elke leerling te begrijpen. Vervolgens kiezen we zorgvuldig een schaduwbegeleider uit ons team die het best past bij de unieke situatie van de leerling. Onze begeleiders werken vanuit duidelijk gedefinieerde doelen, opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, ouders en de interne begeleider van de school. Deze doelgerichte aanpak zorgt ervoor dat elke leerling de specifieke ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om te groeien en te bloeien binnen het onderwijssysteem. Met Dapowerkt kiest u voor een partner die zich inzet voor het welzijn en de ontwikkeling van elke leerling, waarbij we streven naar het beste resultaat voor kind, school en ouders.